Tarief

Een sessie duurt ongeveer anderhalf á twee uur en vraagt een investering van 100 euro. Mensen met een gezamenlijk bruto jaarinkomen tot 25.000 euro - dat is ongeveer 2000 euro bruto per maand - betalen 80 euro. Dit gaat op basis van vertrouwen.
Er bestaat de mogelijkheid voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek onderzoeken we samen of mijn aanpak een goede ingang is voor de vraag die bij je leeft. Een kennismakingsgesprek duurt 1 uur en kost 60 euro.

Annulering

Een afspraak verzetten of annuleren is kosteloos tot 24 uur voor de afgesproken tijd. Bij annulering binnen 24 uur breng ik de helft van de kosten in rekening ongeacht de reden van afzegging.

Betaling

Om mijn administratie zo eenvoudig mogelijk en efficiënt te houden is betaling alleen per PIN mogelijk. Graag na de sessie te voldoen.
Je ontvangt dezelfde week een factuur van de sessie per mail.

Vergoeding

Particulieren

Ik ben als therapeut aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT). De sessies worden dan (gedeeltelijk) vergoed door de meeste zorgverzekeraars. Voorwaarde voor vergoeding is dat je een aanvullende ziektekostenverzekering hebt afgesloten, waarin natuurgeneeskundige consulten worden vergoed. Heb je verdere vragen of wil je meer informatie over vergoeding, neem dan contact op met je zorgverzekeraar of kijk op de website van de LVNT. (vergoeding consulten)

Belastingaftrek als buitengewone uitgave:

De overheid stimuleert scholing. Daarom heb je als particulier de mogelijkheid om studiekosten fiscaal als buitengewone uitgave van je inkomen af te trekken. (Aftrekpost ‘Studiekosten’). Voorwaarde is ondermeer dat de studie tot doel moet hebben je maatschappelijke positie in financieel-economisch opzicht te verbeteren. Als je dus een opleiding of cursus volgt ten behoeve van je beroepsontwikkeling en het ontvangen van een aantal sessies passend lijkt in dit verband, zijn de kosten van de sessies gedeeltelijk aftrekbaar.

Er is geen afzonderlijke aftrek als beroepskosten mogelijk. Je werkgever mag je daarentegen de kosten van een studie/cursus onder voorwaarden wel onbelast vergoeden. 
Ik heb hier de officiële regeling beschreven. Wil je zekerheid check dan bij de belastingdienst. Als je van deze mogelijkheid van belastingaftrek gebruik wilt maken, laat het me dan tijdig weten, dan ontvang je een factuur met als omschrijving ‘Coaching’.

Bedrijven en ondernemers

Als je als werkgever of ondernemer gebruik maakt van sessies voor je persoonlijke ontwikkeling, dan kan je de factuur opvoeren in je administratie als ‘kosten’ en bij de winstaangifte in mindering brengen van jouw omzet. De kosten kunnen dus als bedrijfskosten in mindering gebracht worden op de winst. Neem voor advies of vragen op maat contact op met je belastingadviseur of de belastingdienst. Wil je gebruik maken van deze aftrekmogelijkheid, laat het mij dan tijdig weten. Ik zal dan de factuur op naam zetten van je onderneming.