Somatic Experiencing

Somatic Experiencing (SE) kun je letterlijk vertalen als 'lichamelijke ervaring'. Het is een lichaamsgerichte methode voor het helen van trauma.

Er zijn twee vormen van trauma: shocktrauma en ontwikkelingstrauma. Shocktrauma kan ontstaan na een levensbedreigende gebeurtenis, een gewelddadige ervaring of een langdurige periode van overweldigende stress. Het kan ook zijn dat je een weing liefdevolle opvoeding hebt gehad, dat je gepest werd op school of dat je slachtoffer was van incest. Dan kun je spreken van een ontwikkelingstrauma.

Welke symptomen kunnen wijzen op een trauma?

   •   Angst, paniek, gevoel van hulpeloosheid of onmacht.
   •   Overmatige alertheid, onrust of slapeloosheid.
   •   Depressie, uitputting, het altijd koud hebben.
   •   Gebrek aan het vermogen om te reageren op andere mensen of situaties.
   •   Gevoel dat (een deel van) je lichaam niet van jou is, weinig voelen, krachtverlies in de spieren.
   •   Ontkenning: het trauma is niet gebeurd of is niet belangrijk.   

Somatic Experiencing is ontwikkeld door Dr. Peter Levine. Hij vergeleek het gedrag van dieren in het wild met mensen. Dieren in het wild worden regelmatig met de dood bedreigd en toch raken zij zelden getraumatiseerd. Wij mensen kunnen ons hele leven last houden van één enkele gebeurtenis. Hoe kan dat? Levine ontdekte dat dieren instinctief weten hoe zij de intense energie die vrijkomt bij overlevingsgedrag moeten reguleren en ontladen.

Hoe werkt Somatic Experiencing? SE richt zich op het lichaam. Dit vertelt via instinctieve reacties het verhaal. Er wordt gewerkt met lichamelijke sensaties, zoals tintelingen, warmte en stroming. In kleine stapjes wordt vanuit veiligheid, ontspanning en kracht contact gemaakt met de in het zenuwstelsel opgeslagen overlevingsenergie. Deze energie wordt gedoseerd ontladen en vervolgens door het lichaam verwerkt. Omdat direct gewerkt wordt met de lichamelijke sensaties is het niet noodzakelijk dat je weet wat de traumatische gebeurtenis was.

Ik integreer Somatic Experiencing in mijn individuele sessies.