Praktijkgegevens

Geregistreerd bij Rebalancing School voor Lichaamswerk en Bewustzijn: www.rebalancing.nl 
Geregistreerd bij Platvorm Rebalancing Nederland (PRN): www.rebalancing-nederland.nl
Geregistreerd bij Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT): www.vnt-nederland.nl  Registratienummer: 16.002                                                
Geregistreerd bij Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ): www.rbcz.nu  Registratienummer: 174390R                                                                
Geregistreed bij Geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG): www.scag.nl  Registratienummer: 15035

 
AGB-code Zorgverlener: 90101515
AGB-code Praktijk: 90061047
Kamer van koophandel-nummer: 62241958
BTW-nummer: 131395804B01
 

                                                                 

 

 

Behalve de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT) en van de koepel Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn ook van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg.

Respect, veiligheid en vertrouwen staan centraal in mijn praktijk.
Het kan zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om dit dan eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit. Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit, dan kun je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT). Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.